Breivika


  • Oppstart: 1989
  • Energikilder: Biobrensel (65%), elektrisitet og bio/fyringsolje
  • Kapasitet: 30 MW

Prosjektbeskrivelse

Varmesentralen i Breivika forsyner blant annet universitetssykehuset og universitetet i Tromsø med fjernvarme. Biobrensel er den største energikilden til varmeproduksjonen.

Utvidet med anlegg for biobrensel i 2003.