Langnes/Håpet


  • Oppstart: 2010
  • Energikilder: Elektrisitet, fyringsolje
  • Kapasitet: 2,9 MW

Prosjektbeskrivelse

Varmesentralen på Langnes/Håpet forsyner blant annet kjøpesentre, skoler og sykehjem med fjernvarme. Elektrisitet er den største energikilden til varmeproduksjonen.

Når energigjenvinningsanlegget i Tromsø Miljøpark settes i gang, vil disse kjelene fungere som reservelast. Det vil si at ekstra produksjonskapasitet tas i bruk når andre varmesentraler ikke produserer nok varme til å dekke etterspørselen.