Skattøra


  • Oppstart: 2017
  • Energikilder: Restavfall fra husholdninger og næringsliv
  • Kapasitet: 20 MW

Prosjektbeskrivelse

I dag transporteres Tromsø sitt brennbare avfall til svenske forbrenningsanlegg. Det nærmeste ligger i Kiruna, over 400 km unna Tromsø. Den lange transporten av avfallet er kostbar, forurensende og unødvendig. Kvitebjørn planlegger utbygging av et nytt, moderne energigjenvinningsanlegg i Skattøra Miljøpark. Når det er i gang kan byen ta hånd om sitt eget avfall, mer miljøvennlig enn før.

Utbyggingen av nytt energigjenvinningsanlegg

Kvitebjørn er godt i gang med planleggingen av et nytt, moderne energigjenvinningsanlegg i Skattøra Miljøpark. NVE ga grønt lys for utbyggingen i 2007, og utslippstillatelse ble gitt i 2014. Byggingen vil vare i 24 måneder, og anlegget forventes driftsatt i løpet av 2017.

Når anlegget er operativt vil det gjenvinne energi fra lokalt husholdnings- og næringsavfall. Samtidig vil Kvitebjørn være et stort steg nærmere ambisjonen om å produsere all fjernvarme fra fornybare energikilder.

Reduksjon av lukt og forurensning

Et nytt energigjenvinningsanlegg på Skattøra vil redusere avfallslukten. Avfallet sendes direkte til energigjenvinning i en lukket bunker med såkalt undertrykk i stedet for balling, mellomlagring og uttransport.

Det nye anlegget vil få verdens beste renseteknologi.  Utslipp av NOx-gasser og annen forurensning vil være ubetydelige, og langt lavere enn grensenivåene bestemt av Klima- og forurensningsdirektoratet.