Strandkanten


  • Oppstart: 2009
  • Energikilder: Varmepumpe tilknyttet avløpsvann (60%), elektrisitet og bio-olje
  • Kapasitet: 7 MW

Prosjektbeskrivelse

Varmesentralen på Strandkanten forsyner blant annet Hålogaland Teater, Fylkeshuset og 530 boenheter med fjernvarme. Avløpsvarme er den største energikilden til varmeproduksjonen.

Nesten 2/3 av fjernvarmen på Strandkanten produseres fra med varmepumper som henter energien fra kommunens renseanlegg for avløpsvann! Resten av fjernvarmen produseres med el-kjeler og olje-kjeler. Fra januar 2015 vil olje-kjelene bruke fornybar bio-olje.